Представяме ви

Екипа на Online Medicine - България

д-р Цанко Стефанов
Администратор и консултант
Александър Манчев
Администратор и автор
Лучия Таскова
Глобален модератор, консултант
и автор в раздел Психично здраве
Гергана Койчева
Парамедик, главен редактор на onlinemedicine.bg
Румяна Котелова
Магистър-фармацевт, модератор и автор
Consent Preferences